Veraplast s.c..
Przetwórstwo tworzyw sztucznych
ul. Połczyńska 67,
75-816 Koszalin, Poland.
tel. 94 342 51 95
info@veraplast.pl