BRANŻA
ELEKTRYCZNA

Dla jednego z naszych głównych partnerów produkujemy obudowy wykonane do montażu elementów wymagających ochrony przed porażeniem elektrycznym oraz posiadające wysoki stopień ochrony IP.