Veraplast s.c.

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

ul. Połczyńska 67 a
75-816 Koszalin, Poland

tel. +48 94 342 51 95
info@veraplast.pl